Dojo Etikette

Det er deltagernes perfeksjonering og personlige utvikling som er det essensielle i Kyokushin Karates ånd – ikke seieren eller nederlaget

 1. Når man kommer inn i eller skal forlate dojoen skal man hilse og si ”Osu”, alltid med ansiktet vendt mot dojoen. Deretter vender man seg mot de andre elevene i klassen, hilser og sier ”Osu” en gang til.
 2. Kommer man for sent til undervisningen skal man sette seg i ”seiza” og vente, med øynene lukket, i ”mokuso”. Når det blir gitt tillatelse til å delta skal man forbli i ”seiza” og hilse mens man sier ”Shitsurei Shimasu” (unnskyld at jeg kommer for sent). Reis deretter opp, hils en gang til med et kraftig ”Osu” og kom raskt på plass bakerst i klassen. Pass på ikke å passere foran de andre elevene som trener.
 3. Elevene bør være nøye med den personlige hygienen og holde treningsutstyret (gi, beskyttelser, hansker, etc.) rent og luktfritt, og oppmuntre de andre til å gjøre det samme. Gien skal alltid være ren og hvit. Kyokushins offisielle logo skal man bære på venstre side av gien. Rifter og hull i gien må repareres straks. Å bære skittent utstyr og gi er tegn på dovenskap, og viser mangel på respekt for dojoen og de andre elevene.
 4. Ikke rett på noen deler av gien under trening uten å be om tillatelse først. Retting av gien skjer med ryggen mot instruktøren.
 5. Man skal vise respekt overfor eldre medlemmer og de med høyere grad. Alle elever skal reise seg og si ”Osu” når noen med høyere grad eller svart belte kommer inn i rommet.
 6. Før man hilser på en eldre elev eller instruktør skal elevene først si ”Osu” og deretter hilse korrekt. Det samme gjør man når man skilles. Denne prosedyren bør også brukes utenfor dojoen, da vi alltid bør akte vår Senpai/Sensei/Shihan. Hvis graden til et medlem er uklar skal du alltid opptre som om vedkommende er høyere rangert enn deg.
 7. Ved anledninger der man skal håndhilse på hverandre bruker man begge hendene (for å vise tillit og ydmykhet) og sier ”Osu”. Dette gjelder også utenfor dojoen, og spesielt overfor eldre medlemmer/seniorer.
 8. Elevene skal svare på spørsmål fra instruktørene med et kraftig ”Osu” og straks utføre ordre. Det er uhøflig å reagere sent.
 9. Elevene skal være oppmerksomme og fokusere på undervisningen mens denne pågår, og ikke konsentrere seg om andre ting.
 10. Noen ganger vil elevene få tillatelse til å innta hvilestilling i løpet av undervisningen, d.v.s. gå fra den formelle ”seiza”-posisjonen og sette seg i ”anza”-posisjon (med benene i kryss). Mens man sitter slik skal man unngå å bevege seg, prate eller på annen måte forstyrre undervisningen.
 11. Elevene skal ikke forlate undervisningen uten å ha fått tillatelse til dette. Hvis noe uforutsett skulle oppstå og man må forlate rommet straks, skal dette gjøres på en respektfull måte og forklares for instruktøren så snart som mulig.
 12. For å hindre mulige skader under treningen skal elevene unngå å bære smykker, armbåndsur eller andre gjenstander. Briller er tillatt, men under kumite (fri kamp) er det sterkt å anbefale at de fjernes.
 13. Tradisjonelt er treningshallen et hellig sted og derfor skal elevene ikke bære noen form for hodeplagg og heller ikke anvende upassende språk. Bruk av fottøy er heller ikke tillatt i dojoen.
 14. Alle elevene plikter å hjelpe til med opprydding/vasking av dojoen etter at undervisningen er sluttTreningshallen skal være et sted elevene setter pris på og verner om.
 15. Elevene skal respektere det kameratskapet de har sammen i dojoen og ikke undergrave Kyokushin karates sanne vei med upassende, usportslig og ondsinnet oppførsel. Man skal heller ikke la negative følelser få innflytelse på utøvingen av fri kamp, slik at faren for skader øker.
 16. Alle medlemmer skal holde seg unna sladder og negative kommentarer rettet mot sine medelever, andre klubber og andre typer kampsport.
 17. Elever som ønsker å delta i Kyokushin – konkurranser og turneringer plikter å konsultere sin Senpai/Sensei før påmelding.
 18. Elever som ønsker å besøke andre Kyokushin-klubber skal på forhånd be om tillatelse til dette av sin Senpai/Sensei/Shihan. Elever som ønsker å trene med en annen klubb plikter å fremvise gyldig internasjonalt KWF medlemskort, samt anbefalingsbrev fra sin Senpai/Sensei/ Shihan. Ved den nye klubben skal man utvise den høyeste respekt, ydmykhet og høflighet overfor instruktør og medlemmer.
 19. Besøke klubber i utlandet. Skal du besøke en Kyokushin klubb i Europa må du ha skriftlig tillatelse fra din Country Representative. KWF medlemskort skal alltid medbringes på trening i utlandet
 20. Både i og utenfor dojoen skal alle elever opptre på en måte som ikke skader omdømmet til Kyokushin karate. Teknikker man har tilegnet seg via trening, skal kun brukes i nødsfall ved selvforsvar.
 21. Til daglig skal elevene opptre høflig og fornuftig, utvise forsiktighet og beskjedenhet, vise god forstand og dømmekraft og ha en moralsk fremferd i alle sine handlinger. Man skal alltid ha Kyokushins ånd i tankene: ”Senket hode (beskjedenhet), øynene hevet (ambisiøst), reservert i talemåte (høvelig språkbruk) og godt hjertelag (være høflig og vise respekt)”. Du skal behandle andre med vennlighet. Utgangspunktet er å ære de eldre (tjen dine foreldre vel).

ETIKETTE VED TRENINGENS BEGYNNELSE

 1.  Elevene stiller på linje, rangert etter grad og med ansiktet mot fronten av lokalet. De med svart belte står fremst. De resterende stiller opp etter grad, fra høyre side i lokalet (sett mot fronten).
 2. På instruktørens kommando om å innta ”seiza” skal elevene knele med rett rygg og nevene knyttet – hvilende på lårene. Hodet skal være vendt fremover – bestemt, men ydmykt.
 3. På kommandoen ”Shizen Ni Rei” (som bokstavelig talt er en hilsen til gudene) skal elevene hilse og si ”Osu”. (Denne hilsen utføres vanligvis mot et bilde at Sosai, eller et alter til hans ære, siden Sosai etter japansk tradisjon ble forvandlet til en gud etter sin død).
 4. Instruktøren eller den høyest rangerte elev gir kommandoen ”Mokuso” (meditasjon) hvorpå elvene lukker øynene, og konsentrere seg om den forestående treningen.
 5. Etter 1-2 min. sies kommandoen ”Mokuso Yame” (meditasjon slutt) og elevene åpner øynene igjen.
 6. På kommandoen ” Shihan/Sensei/Senpai Ni Rei” hilser elevene og sier ”Osu”.
 7. Instruktøren ber alle reise seg opp (Tatte Kudasai), og treningen kan begynne.

ETIKETTE VED TRENINGENS SLUTT

 1. Elevene stiller på linje på samme måte som ved begynnelsen av undervisningen.
 2. Kommandoen ”Seiza” vil bli gitt av instruktøren (jfr.pkt.2 ved treningens begynnelse).
 3. På kommandoen ”Shizen Ni Rei” hilser elevene og sier ”Osu” (til Sosais ære) jfr.pkt.3 ved treningens begynnelse..
 4. Instruktøren eller den høyest rangerte eleven fremsier ”Dojo Kun” (Kyokushins løfte) og alle elevene gjentar de sju versene etter ham/henne.
 5. Samme person gir kommandoen ”Mokuso” og alle elevene lukker straks øynene for å meditere.
 6. Etter 1-2 min. gis kommandoen ”Mokuso Yame” og elevene åpner øynene igjen.
 7. Deretter gir instruktøren kommandoen ”Shihan/Sensei/Senpai Ni Rei” og alle elevene hilser med ”Osu”. (Denne hilsen refererer seg til alle Shihaner – inkludert Kancho).
 8. Den høyeste rangerte gir kommandoen ”Shihan /Sensei /Senpai Ni Arigato Gozaimashita” (som betyr ”takk til Senpaiene”) og deretter ”Otaga Ni Arigato Gozaimashita” (som betyr ”takk til hverandre/hver enkelt”). Elevene svarer på hver kommando med å hilse og si ”Arigato Gozaimashita”.
 9. Instruktøren avslutter undervisningen med å kunngjøre at treningen er over og ber alle om å reise seg. Alle reiser seg opp og håndhilser (med begge hendene) på instruktøren. Den høyest rangerte hilser først. Noen ganger vil instruktøren ikke gi befaling om å knele, men derimot om å bli stående i ”Musubi Dachi” for å gjøre ”mokuso”.Andre  ganger vil han kanskje heller ikke håndhilse på elevene, men derimot velge å bare hilse på dem etter hvert som de går frem for å takke ham. Det er opp til den enkelte instruktør hva han velger, men vanligvis er den førstnevnte prosedyren den mest passende.
 10. Elevene hjelper til med å rydde/rengjøre dojogulvet og resten av treningslokalet. Hvis taikotrommen er blitt brukt skal denne rengjøres samtidig. Selv om det ikke blir gitt noen kommando om rydding/vasking, skal elevene likevel gjøre dette og forlate utstyret rent og i orden. Det samme gjelder for dusj og garderober.