Kyokushinkai

M. Oyama

Kyokushinkai er ansett for å være den første og den mest innflytelsesrike formen av fullkontakt karate. Stilarten ble grunnlagt av Masutatsu Oyama i 1963. Navnet er et filosofisk begrep hvor «Kyoku» betyr ytterst, «shin» betyr sannhet eller virkelighet, og «kai» betyr møtes eller forenes. Det kan også oversettes som den ultimate sannhet. Stilarten er basert på andre kampsporter og karate former som Oyama trente fra han var 9 år, blant annet kinesisk kampkunst, boksing, judo (4Dan svart belte), Shotokan (4 Dan svart belte) og Goju-Ryu (7 Dan svart belte). Mye av kihon (grunn teknikker) og kata (mønster) stammer fra Shotokan og Goju-Ryu.

The Kyokushin Ideal
Keep your head low (modesty), eyes high (ambition), mouth shut (serenity); base yourself on filial piety and benefit others”.

Kyokushinkai er en fullkontakts kampsport/-stilart der disiplin, respekt og verdsetting er viktige begrep. Egenskaper som styrke, smidighet og koordinasjon er viktig. Du skal alltid gi ditt beste og målet er alltid å bli litt bedre enn du var.

There can be no proof without real fighting
The heart of our karate is real fighting.
There can be no proof without real fighting.
Without proof there is no trust.
Without trust there is no respect.
This is a definition in the world of Martial Arts.

Kyokushin Løftet (Dojo Kun)

Enhver kyokushin-utøver skal kunne, samt følge dojo kun, som er en dojo-ed på 7 punkter. Dette gjelder både på trening og ellers i livet.

Kyokushin Løftet (Dojo Kun)
1. Vi vil trene ånd og legeme for å oppnå et fast og urokkelig sinn.
2. Vi vil etterstrebe den sanne forståelse for karate, så vi til enhver tid skal være beredt med våkne sanser.
3. Med all vår viljestyrke skal vi søke og dyrke et sinnelag som preges av forstandig selvfornektelse.
4. Vi skal være høflige i vår fremferd, respektere våre foresatte og avstå fra voldsbruk.
5. Vi vil følge vår tro og våre idealer og aldri glemme ydmykhetens sanne verdi.
6. Vi vil se opp til visdom og styrke og ikke la oss forlede av uverdige livsmål.
7. Den disiplin vi tilegner oss ved karate skal styrke vår livsholdning og vi vil alltid søke og oppfylle karatens dypeste mening.

Trening

Karatetrening er ensbetydende med utallige repetisjoner. Noen snarvei utenom dette finnes ikke. Den sanne og dype forståelse av karate er et resultat av trening, og kommer med årene for de som målbevisst går inn for å lære. Alle karateutøvere anbefales å tilegne seg mest mulig kunnskaper om karate, både når det gjelder teori og praksis. Skal en få full forståelse og utbytte av karate, må en legge hele sin konsentrasjon i treningen.

For at en bedre skal forstå undervisningen innen Kyokushinkai-karate er det utarbeidet syv punkter som gjør det lettere å skjønne hvorfor utviklingen er trinnvis:

PosisjonStilling.
BalanseStilling under kontroll.
TeknikkKorrekt utførelse.
KoordineringBalanse og stilling under kontroll ved utførelse av teknikk.
HurtighetBedre og hurtigere utførelse av ovenstående.
KraftMer kraft i utførelsene.
RefleksAlt ovenstående blir naturlige bevegelser.

Det er viktig å erkjenne at fremskritt og utvikling i karate er tidkrevende. Utøverne må innse at ett skritt om gangen er en selvfølge og en forutsetning for å bli gode i karate.