En stor takk til Ålesund kommune

Alle oss i Ålesund Kyokushin Karateklubb vil rette en stor takk til Ålesund kommune for oppstartsmidler (7500 kr) klubben ble tildelt i 2020. Midlene har gått til innkjøp av fellesutstyr som puter og pads som vil komme godt med på treningene i tiden fremover. Når pandemien går over og vi kan gå tilbake til normalen igjen, oppfordrer vi alle unge, ungdommer og voksne som er litt nysgjerrige på kampsport til å komme og prøve dette hos oss. Det er god trening for både hode og kropp og så får du anledning til å bruke noe av det utstyret vi nå har kjøpt inn.